Badania nad terapią epilepsji pod kątem uwzględnienia zasad chronoterapii wydają się być bardzo obiecujące. Okazuje się, że zażywanie leków przeciwpadaczkowych w odniesieniu do rytmów okołodobowych znacznie poprawia stan pacjentów cierpiących na tą chorobę. Czy istnieje więc uniwersalny harmonogram podawania leków?

Strony

Projekt finansowany ze środków UE